wyszukiwanie zaawansowane
» Szkolenia

Kategorie

Katalog

Szkolenia

Zapraszamy naszych klientów do udziału w prowadzonych przez naszą firm szkoleniach i seminariach  poświęconych:  alt

- eksploatacji zawiesi
- systemom mocowania ładunków

W śród szkoleń prowadzonych przez naszą firmę największym zainteresowaniem cieszy się szkolenie z zakresu:  „Bezpieczna eksploatacja zawiesi”

Szkolenie to jest skierowane do pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transportowych, specjalistów bhp, hakowych, operatorów zawiesi. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę zakresu:

 
  • definicji, obowiązującej dyrektywy maszynowej, norm zharmonizowanych w odniesieniu do różnego rodzaju zawiesi
  • podziału zawiesi na: łańcuchowe, pasowe, wężowe, linowe, kombinowane, specjalne
  • budowy zawiesi, doboru części składowych
  • możliwych układach pracy zawiesi, redukcji udźwigu w zależności od wystąpienia niekorzystnych warunków pracy, sposobu określania dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesi
  • oznaczania zawiesi, oceny jej zgodności z przepisami
  • rodzajów kontroli i sposobu ich przeprowadzania – praktyczne przedstawienie sposobu postępowania z zawiesiem które trafiło do przedsiębiorstwa po raz pierwszy i które już jest w użyciu. Na konkretnych przykładach uczestnik pozna procedurę postępowania.
  • Dokumentów kontroli, sposobu ich prowadzenia i wypełniania.
certyfikat
 Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnikom jest wydawany certyfikat ukończenia szkolenia „Bezpieczna    
 eksploatacja zawiesi”  

 Zgłoszenia zainteresowanych z określoną ilość osób, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres   
biuro@cecho.pl. W tytule „Szkolenie”, lub za pośrednictwem formularza.

Przejdź do strony głównej
Copyright © 2018 CEcho Oprogramowanie sklepu shopGold.pl